Ga naar de inhoud

Privacy- en Cookiebeleid

Dit is het Privacy- en Cookiebeleid van DWY BV, met maatschappelijke zetel in 2800 Mechelen, Begijnenstraat 11, bus 402 en ingeschreven bij de KBO met nummer 0652.798.617 (hierna "DWY").

Lees dit Privacybeleid zorgvuldig door. Het bevat essentiële informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en welke cookies worden gebruikt. Door gebruik te maken van de website, bereikbaar via het volgende adres: digitalwithyou.com (hierna: "de Website"), door contact met ons op te nemen via e-mail/telefoon en/of door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief, verklaart u dit Privacybeleid te hebben gelezen en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud ervan.

ARTIKEL 1 • VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

DWY verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van haar activiteiten. Dit omvat:

ARTIKEL 2 • DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSBVERWERKING

Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor:

ARTIKEL 3 • HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DELEN MET DERDEN

In geval van gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van onze activiteiten, waarbij DWY haar activiteiten herstructureert, overdraagt, beëindigt of failliet gaat, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen aan nieuwe entiteiten of derden.

We zullen proberen u, indien redelijkerwijs mogelijk, vooraf te informeren over het feit dat we uw persoonsgegevens overdragen aan een derde, maar u moet zich ervan bewust zijn dat dit niet altijd mogelijk is, noch technisch noch commercieel. We zullen uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, uitdelen of ter beschikking stellen van derden, behalve in de gevallen die in dit beleid zijn voorzien of tenzij uw uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming is gegeven.

In bepaalde omstandigheden kunnen we uw persoonsgegevens delen met derden:

ARTIKEL 4 • DUUR VAN DE VERWERKING

We zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang dit nodig is in overeenstemming met de verwerkingsdoeleinden en wettelijke bepalingen.

We bewaren uw facturatiegegevens minstens 7 jaar na de laatste factuurdatum. We houden klant- en leveranciersgegevens bij zolang als nodig is voor de uitvoering van de dienst en maximaal 1 jaar na het einde van de overeenkomst. We bewaren communicatiegegevens tot 1 jaar na het einde van onze laatste communicatie.

ARTIKEL 5 • UW RECHTEN

U hebt te allen tijde en kosteloos het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens en de manieren waarop we deze gebruiken. U hebt het recht om ons te verzoeken uw persoonlijke gegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. In een aantal gevallen vermeld in de GDPR kunt u ons ook vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens als u ernstige en legitieme redenen hebt die onze behoefte om uw gegevens te verwerken overschrijden. U hebt ook het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden, zelfs zonder opgave van reden. U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of ze te laten overdragen naar een andere dienstverlener van uw keuze. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, hebt u het recht om die toestemming te allen tijde in te trekken.

U kunt uw rechten uitoefenen via e-mail naar privacy@digitalwithyou.com, of per post naar 2800 Mechelen, Begijnenstraat 11, bus 402.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be.

Indien nodig kunt u ook een schadeclaim indienen bij de burgerlijke rechtbank.

ARTIKEL 6 • HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

We hebben veiligheidsmaatregelen genomen die zowel op technisch als op organisatorisch niveau geschikt zijn om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de aanpassing, de ongeoorloofde toegang of de melding van de persoonsgegevens door ongeval aan een derde te voorkomen, evenals de ongeoorloofde verwerking van deze gegevens.

Als zodanig zijn uw persoonsgegevens beveiligd met encryptie. We zorgen ervoor dat onze dienstverleners altijd de nodige beveiligingsmaatregelen hebben getroffen voordat we persoonlijke gegevens overdragen. We garanderen een vergelijkbaar beschermingsniveau door contractuele verplichtingen op te leggen aan onze werknemers die vergelijkbaar zijn met dit Privacybeleid.

Onder geen beding kan DWY aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het onjuiste of onrechtmatige gebruik van persoonsgegevens door een derde.

ARTIKEL 7 • COOKIES

Onze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en stelt ons ook in staat om onze website te optimaliseren. We plaatsen alleen strikt noodzakelijke cookies.

De onderstaande cookielijst geeft u een overzicht van de cookies die onze website gebruikt.

Een cookie is een klein tekstbestand met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op uw apparaat wil opslaan om informatie over u te onthouden, zoals uw taalvoorkeur of aanmeldingsgegevens. Deze cookies worden door ons geplaatst en worden interne cookies genoemd. We gebruiken geen externe cookies, dat wil zeggen cookies van een ander domein dan waar u zich momenteel bevindt. We gebruiken cookies en andere trackingtechnologieën voor de volgende doeleinden:

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn nodig voor het correct functioneren van onze website en worden daarom geplaatst zonder uw toestemming. We gebruiken ze bijvoorbeeld om uw privacy-instellingen te onthouden. We verzamelen geen persoonlijke gegevens met deze cookies en geven de verzamelde informatie nooit door aan derden.

NaamOorsprongFunctieBewaartermijn
CRAFT_CSRF_TOKENdigitalwithyou.comDeze cookie wordt gebruikt om Cross-Site Request Forgery (CSRF)-aanvallen te voorkomen. Het slaat een unieke token op die bij elke aanvraag wordt verzonden om de authenticiteit van de aanvraag te verifiëren en ervoor te zorgen dat deze afkomstig is van de verwachte gebruiker en niet van een kwaadwillende website of aanvaller.sessie
CraftSessionIddigitalwithyou.comDeze cookie wordt gebruikt om de sessiestatus van de gebruiker te behouden over meerdere paginaverzoeken. Het slaat een unieke identificator op voor de sessie van de gebruiker, waardoor de server volgende verzoeken met dezelfde sessie kan associëren. Dit maakt functies zoals gebruikersauthenticatie, gepersonaliseerde inhoud en winkelwagenfunctionaliteit mogelijk.sessie

Als u merkt dat er andere cookies worden geplaatst via onze website, stellen we het op prijs als u ons daarvan onmiddellijk op de hoogte brengt, zodat we de nodige wijzigingen kunnen aanbrengen.

We zullen u zoveel mogelijk informatie geven over cookies die door derden worden geplaatst. Als u echter meer wilt weten, raadpleeg dan de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectieve websites. Houd er rekening mee dat we geen invloed hebben op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te accepteren. U kunt uw keuzes op elk moment beheren in het voorkeurencentrum.

Als u verdere vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via e-mail naar privacy@digitalwithyou.com, of per post naar 2800 Mechelen, Begijnenstraat 11, bus 402.

Meer informatie over cookies is ook te vinden op: http://www.allaboutcookies.org/.

Meer informatie over online gedragsadvertenties en online privacy is hier te vinden: http://www.youronlinechoices.eu/.